|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt
  Utländska Objekt

  - Antika och Medeltida     Guldmynt
    Ancient and Middle age     coldcoins


  - Utländska guldmynt
    Foreign goldcoins


  - Antika silver och     kopparmynt
    Ancient silver and coppercoins


  - Utländska silver och     kopparmynt
    Foreign silver and coppercoins


  - Ryska mynt
    Russian coins


  - Unsutgåvor i silver
    Issues in ounce silver


  - Ecu & Euroutgåvor
    Ecu & Euro issues


  - Utländska sedlar
    Foreign banknotes


|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
Namn:
E-mail:
Kryssa i de rutor som Du är intresserad att få utskick om.
Guldmynt före 1873
Kronguldmynt
Guldmedaljer & ordnar
Silver & kopparmynt före 1873
Kronmynt efter 1873
Felpräglingar och provmynt
Sedlar
Medaljer
Polletter
Ancient & medival coins
Foreign gold coins & medals
Denmark, Iceland etc
Finland
Norway
Europe
Russia
Asia, Africa and Australia
America