|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt
  Utländska Objekt

  - Antika och Medeltida     Guldmynt
    Ancient and Middle age     coldcoins


  - Utländska guldmynt
    Foreign goldcoins


  - Antika silver och     kopparmynt
    Ancient silver and coppercoins


  - Utländska silver och     kopparmynt
    Foreign silver and coppercoins


  - Ryska mynt
    Russian coins


  - Unsutgåvor i silver
    Issues in ounce silver


  - Ecu & Euroutgåvor
    Ecu & Euro issues


  - Utländska sedlar
    Foreign banknotes


|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
I Wallin Mynthandel

I Wallin Mynthandel är en del i I Wallin Utveckling AB:s verksamhet. Företaget bildades 1982 och har sedan dess varit verksamt med olika inriktningar inom numismatiken. Fram till 1988 var inriktningen internationell och ett kontaktnät byggdes upp i Europa och USA. Verksamheten bestod av auktioner och mässdeltagande på kontinenten. Under åren 1988-1999 etablerade vi oss genom dagspressannonsering hos en bred svensk allmänhet. I vår satsning ingick myntbutik i centrala Stockholm, postorder, värderingskatalogen SVENSKA MYNT och SKG, en specialstudie av det svenska kronguldet. Specialområden har varit felpräglingar och svenska guldmynt.

Sedan 1999 har jag successivt dragit ner på verksamheten och i dag är denna hemsida mitt ansikte mot kunderna. Här finner du ett brett sortiment av mynt, sedlar, medaljer och polletter.

Under rubriken Presentationer & Specialerbjudanden säljs delar av mitt lager ut till nedsatta priser.

Ingemar Wallin