|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt
  Utländska Objekt

  - Antika och Medeltida     Guldmynt
    Ancient and Middle age     coldcoins


  - Utländska guldmynt
    Foreign goldcoins


  - Antika silver och     kopparmynt
    Ancient silver and coppercoins


  - Utländska silver och     kopparmynt
    Foreign silver and coppercoins


  - Ryska mynt
    Russian coins


  - Unsutgåvor i silver
    Issues in ounce silver


  - Ecu & Euroutgåvor
    Ecu & Euro issues


  - Utländska sedlar
    Foreign banknotes


|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
Specialerbjudanden

Här listas utvalda objekt till specialpris.

Nr: Det här objektet har en bild Beskrivning: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
X02 billiga SVENSKA SILVERMYNT FÖRE 1873
1 Det här objektet har en bild 1 öre 1564 Kommentar (1) 1800:-
2 Det här objektet har en bild 1 öre 1634   1/1? 150:-
3 Det här objektet har en bild 1 öre 1634   1 300:-
4 Det här objektet har en bild 1 öre 1681   1/1? 150:-
5 Det här objektet har en bild 1 öre 1722 GZ Kommentar 01 - 01/0 800:-
6 Det här objektet har en bild 1 öre 1723 GZ   1/1+ 190:-
7 Det här objektet har en bild 1 öre 1724   1 175:-
8 Det här objektet har en bild 1 öre 1732 Kommentar nära 1+ 225:-
9 Det här objektet har en bild 1 öre 1732   1/1+ 225:-
10 Det här objektet har en bild 1/12 riksdaler 1778 Kommentar 1/1+ 225:-
11 Det här objektet har en bild 1/12 riksdaler 1778   god 1 250:-
12 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1835   1+ 275:-
13 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1848 Kommentar 1+ 150:-
14 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1848   01 400:-
15 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1848   01 400:-
16 1/16 riksdaler specie 1848 Kommentar 1/1? 45:-
17 1/16 riksdaler specie 1848 Kommentar 1 70:-
18 1/16 riksdaler specie 1848   1 70:-
19 1/16 riksdaler specie 1848, 51 Kommentar 1? 70:-
20 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1850   1++ 225:-
21 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1850   1+/01 350:-
22 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1850   nära 01 450:-
23 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1851   1+ 175:-
24 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1851 Kommentar 1+/01 325:-
25 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1851 Kommentar 01 375:-
26 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1852   1/1+ 125:-
27 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1852 Kommentar 01+ 700:-
28 Det här objektet har en bild 1/16 riksdaler specie 1855 Kommentar god 1 150:-
29 1/16 riksdaler specie 1855   1? 40:-
30 Det här objektet har en bild 1/2 öre 1600 Kommentar god 1++ 800:-
31 Det här objektet har en bild 1/2 öre 1600 Kommentar 1+ 900:-
32 1/24 riksdaler 1777   1/1? 125:-
33 Det här objektet har en bild 1/24 riksdaler 1777   1/1+ 300:-
34 Det här objektet har en bild 1/24 riksdaler 1777   1/1+ 300:-
35 Det här objektet har en bild 1/24 riksdaler 1778 Kommentar 1 125:-
36 1/24 riksdaler 1778   1/1? 90:-
37 1/24 riksdaler 1779   1/1? 90:-
38 1/24 riksdaler 1783 på 80   1/1? 140:-
39 Det här objektet har en bild 1/24 riksdaler 1783 på 80   1 190:-
40 Det här objektet har en bild 1/24 riksdaler 1810 Kommentar 1 120:-
41 Det här objektet har en bild 1/24 taler 1622 - Sigismund - Polen Kommentar 1+/01 350:-
42 Det här objektet har en bild 1/24 taler 1624 - Gustav II Adolf - RIGA Kommentar 1/1+ 250:-
43 Det här objektet har en bild 1/24 taler 1633 - Gustav II Adolf - ELBING Kronan Kommentar god 1 300:-
44 Det här objektet har en bild 1/24 taler 1633 - Gustav II Adolf - ELBING Kronan Kommentar 1/1+ 350:-
45 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler 1852 Kommentar 1 80:-
46 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1852   1/1+ 100:-
47 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1852 Kommentar 1+/01 175:-
48 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1852 Kommentar 01+ 275:-
49 1/32 riksdaler specie 1852 Kommentar 1? 40:-
50 1/32 riksdaler specie 1852   1/1? 60:-
51 1/32 riksdaler specie 1852   1 80:-
52 1/32 riksdaler specie 1852 på 1   1/1+ 150:-
53 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1852 på 1 Kommentar 01+ 350:-
54 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1853 - litet AG   01+ 275:-
55 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1853 - litet AG Kommentar 01/0 400:-
56 1/32 riksdaler specie 1853 - stort AG   1/1? 80:-
57 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1853 litet AG   1? 40:-
58 1/32 riksdaler specie 1853 litet AG   1/1? 60:-
59 1/32 riksdaler specie 1853 litet AG   1 80:-
60 Det här objektet har en bild 1/32 riksdaler specie 1853 litet AG   1 80:-
61 Det här objektet har en bild 1/6 riksdaler 1779 Kommentar 1/1? 375:-
62 Det här objektet har en bild 1/6 riksdaler 1783   1 550:-
63 Det här objektet har en bild 1/6 riksdaler 1786   1/1+ 600:-
64 Det här objektet har en bild 1/6 riksdaler 1819 Kommentar 1/1+ 1300:-
65 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1831   god 1 200:-
66 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1831   1/1+ 250:-
67 1/8 riksdaler specie 1831   1? 90:-
68 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1832 Kommentar 1/1? 120:-
69 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1832 Kommentar 1/1? 120:-
70 1/8 riksdaler specie 1832   1/1? 120:-
71 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1832 Kommentar god 1 160:-
72 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1832   1/1+ 200:-
73 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1832   1/1+ 225:-
74 1/8 riksdaler specie 1832   1? 80:-
75 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1833   god 1 200:-
76 Det här objektet har en bild 1/8 riksdaler specie 1834   1/1? 175:-
77 Det här objektet har en bild 10 öre 1855 T   1 75:-
78 Det här objektet har en bild 10 öre 1855 T   1 75:-
79 Det här objektet har en bild 10 öre 1857   1 70:-
80 Det här objektet har en bild 10 öre 1858   1 80:-
81 Det här objektet har en bild 10 öre 1859 Kommentar 1/1? 50:-
82 Det här objektet har en bild 10 öre 1859 Kommentar 1 75:-
83 Det här objektet har en bild 2 Mark 1664 Kommentar 1/1? 700:-
84 Det här objektet har en bild 2 öre 1541 Kommentar 1/1+ 1500:-
85 Det här objektet har en bild 2 öre 1572   1? 700:-
86 Det här objektet har en bild 2 öre 1573 Kommentar nära 1+ 650:-
87 Det här objektet har en bild 2 öre 1666   1? 100:-
88 Det här objektet har en bild 2 öre 1666 Kommentar 1/1? 175:-
89 Det här objektet har en bild 2 öre 1666 Kommentar god 1 300:-
90 Det här objektet har en bild 2 öre 1667 Kommentar god 1 225:-
91 Det här objektet har en bild 25 öre 1857   1? 125:-
92 Det här objektet har en bild 25 öre 1859 på 8   1/1? 90:-
93 Det här objektet har en bild 5 öre 1690 Kommentar 1 200:-
94 Det här objektet har en bild 5 öre 1690 Kommentar 1 250:-
95 Det här objektet har en bild 5 öre 1690 Kommentar 1/1+ 500:-
96 Det här objektet har en bild 5 öre 1691 Kommentar 1/1? 175:-
97 Det här objektet har en bild 5 öre 1691   1/1? 200:-
98 Det här objektet har en bild 5 öre 1693 Kommentar 1 200:-
99 Det här objektet har en bild 5 öre 1694   1/1? 175:-
100 Det här objektet har en bild 5 öre 1694 Kommentar god 1 350:-
101 Det här objektet har en bild 5 öre 1699 Kommentar 1 350:-
102 Det här objektet har en bild 5 öre 1700 Kommentar (1) 250:-
103 Det här objektet har en bild 5 öre 1704   1 350:-
104 Det här objektet har en bild 5 öre 1705   1? 150:-
105 Det här objektet har en bild 5 öre 1706 LC Kommentar (god 1) 150:-
106 Det här objektet har en bild Fyrk 1529 Kommentar (1/1?) 400:-
107 Det här objektet har en bild Solidus 1637 - Kristina - Riga   01 400:-
108 Det här objektet har en bild Solidus 1654 - Karl X Gustav - Riga Kommentar 1+/01 350:-
109 Det här objektet har en bild Solidus 1656 - Karl X Gustav - Riga   1+ 200:-
110 Det här objektet har en bild Solidus 1657 - Karl X Gustav - Riga Kommentar 01 400:-
111 Det här objektet har en bild Solidus 1657 - Karl X Gustav - Riga   01/0 700:-
112 Det här objektet har en bild Solidus 1658 - Karl X Gustav - Riga Kommentar 01 350:-
113 Det här objektet har en bild Solidus 1658 - Karl X Gustav - Riga Kommentar 01 450:-
114 Det här objektet har en bild Solidus 1660 - Karl X Gustav - Riga Kommentar god 1+ 150:-
115 Det här objektet har en bild Solidus 1660 - Karl X Gustav - Riga Kommentar god 1+ 200:-
X020 billiga SVENSKA KOPPARMYNT FÖRE 1873
116 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1716 - Publica Fide - utan flik   1?/2 200:-
117 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1718 - Jupiter Kommentar 1+/01 600:-
118 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1718 - Mercurius Kommentar 1+ 400:-
119 1 Daler SM 1718 - Saturnus   1 175:-
120 1 Daler SM 1718 - Saturnus   god 1 200:-
121 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1719 - Hoppet Kommentar 1 225:-
122 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1719 - Hoppet   1+ 450:-
123 Det här objektet har en bild 1 Daler SM 1719 - Hoppet Kommentar 1+ 500:-
124 1 skilling 1802   1? 30:-
125 1 skilling 1802 Kommentar 1 45:-
126 Det här objektet har en bild 1 skilling 1802 på 1768 Kommentar 1/1+ 250:-
127 Det här objektet har en bild 1 skilling 1805   1/1+ 150:-
128 Det här objektet har en bild 1 skilling 1805   nära 1+ 200:-
129 Det här objektet har en bild 1 skilling 1805 Kommentar 1+ 400:-
130 Det här objektet har en bild 1 öre 1627 Säter - valör i nedre pilvinkeln Kommentar (1/1+) 600:-
131 Det här objektet har en bild 1 öre 1862   1 175:-
132 Det här objektet har en bild 1 öre 1862 Kommentar 1/1+ 250:-
133 Det här objektet har en bild 1 öre 1863   1/1+ 100:-
134 Det här objektet har en bild 1 öre 1866   1+ 100:-
135 1 öre 1871   1+/01 60:-
136 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1663 Kommentar 1/1+ 900:-
137 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1719 Kommentar 1+/01 450:-
138 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1719 rutad rand Kommentar 1/1+ 150:-
139 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1719 slät rand Kommentar 1/1+ 200:-
140 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1720 - Fredrik Kommentar 1/1+ 200:-
141 Det här objektet har en bild 1 öre KM 1720 - Ulrika Eleonora Kommentar 1/1? 110:-
142 Det här objektet har en bild 1 öre SM 1732   1/1+ 250:-
143 Det här objektet har en bild 1 öre SM 1751   1/1+ 300:-
144 Det här objektet har en bild 1 öre SM 1768   god 1 450:-
145 1/12 skilling 1808   1 30:-
146 1/12 skilling 1808   1/1+ 40:-
147 1/12 skilling 1812   1/1+ 40:-
148 Det här objektet har en bild 1/2 skilling 1799 - riksgäld Kommentar god 1+ 350:-
149 1/2 skilling 1799 - riksgäld   1/1? 40:-
150 Det här objektet har en bild 1/2 skilling 1801 - riksgäld   1/1+ 150:-
151 1/2 skilling 1802 - Avesta   1/1? 40:-
152 Det här objektet har en bild 1/2 skilling 1802 - riksgäld   1/1+ 150:-
153 Det här objektet har en bild 1/2 skilling 1803 - Avesta   1+ 120:-
154 1/2 skilling 1803 - Avesta   1/1? 40:-
155 1/2 skilling 1803 - Avesta   1 60:-
156 Det här objektet har en bild 1/2 skilling 1805 - Stockholm Kommentar 1+++ 350:-
157 1/2 skilling 1821   1/1+ 70:-
158 1/2 skilling 1822   1/1+ 100:-
159 1/2 skilling 1830   1/1+ 100:-
160 Det här objektet har en bild 1/2 öre 1856   god 1 600:-
161 Det här objektet har en bild 1/2 öre KM 1661 Kommentar 1/1+ 800:-
162 Det här objektet har en bild 1/2 öre KM 1662 Kommentar god 1 600:-
163 1/2 öre SM 1720   1 100:-
164 Det här objektet har en bild 1/2 öre SM 1720 Kommentar 1/1+ 225:-
165 1/3 skilling banco 1848   1/1+ 40:-
166 Det här objektet har en bild 1/3 skilling banco 1850 - BÄNCO   god 1+ 450:-
167 1/3 skilling banco 1850 BÄNCO Kommentar 1/1? 90:-
168 1/3 skilling banco 1852   1/1+ 60:-
169 1/4 skilling 1799 - riksgäld   1/1? 30:-
170 1/4 skilling 1799 - riksgäld   1 45:-
171 1/4 skilling 1799 - riksgäld   1 50:-
172 1/4 skilling 1802   1/1? 30:-
173 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1805 Kommentar 1+/01 150:-
174 1/4 skilling 1805   1/1? 30:-
175 1/4 skilling 1805   1/1+ 70:-
176 1/4 skilling 1806   1/1+ 70:-
177 1/4 skilling 1807 Kommentar 1/1+ 50:-
178 1/4 skilling 1808   1/1+ 70:-
179 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1817 Kommentar god 1+ 800:-
180 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1819   god 1+ 120:-
181 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1819 Kommentar 01 175:-
182 1/4 skilling 1819   1/1+ 50:-
183 1/4 skilling 1819   1+ 80:-
184 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1821   1+/01 225:-
185 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1824 Kommentar 1/1+ 350:-
186 Det här objektet har en bild 1/4 skilling 1824 - ompunsat S flyttat till vänster Kommentar 1/1+ 350:-
187 1/4 skilling 1825   1/1+ 60:-
188 1/4 skilling 1827 - sluten 4:a   1+ 120:-
189 1/4 skilling 1827 - öppen 4:a   1+ 100:-
190 1/4 skilling 1827 - öppen 4:a Kommentar 1/1+ 40:-
191 1/4 skilling 1827 - öppen 4:a   1/1+ 50:-
192 1/4 skilling 1828   1+ 80:-
193 Det här objektet har en bild 1/4 öre 1637   1+ 400:-
194 Det här objektet har en bild 1/4 öre 1641 Kommentar 1+ 375:-
195 Det här objektet har en bild 1/4 öre 1645 Kommentar god 1+ 350:-
196 Det här objektet har en bild 1/4 öre 1655 - Karl X Gustav   1/1+ 600:-
197 Det här objektet har en bild 1/4 öre 1657 Kommentar 1/1+ 250:-
198 Det här objektet har en bild 1/6 skilling 1830 Kommentar 1+/01 100:-
199 Det här objektet har en bild 1/6 skilling 1830 - felprägling Kommentar god 01 350:-
200 Det här objektet har en bild 1/6 skilling 1831   01 500:-
201 Det här objektet har en bild 1/6 skilling 1832   nära 01 125:-
202 1/6 skilling 1832 bar hals Kommentar 1/1+ 100:-
203 1/6 skilling banco 1835   1+/01 100:-
204 Det här objektet har en bild 1/6 skilling banco 1836   01 150:-
205 1/6 skilling banco 1844 - Oskar I   1+/01 125:-
206 1/6 skilling banco 1847   1+/01 100:-
207 1/6 skilling banco 1847   1 25:-
208 1/6 skilling banco 1849   1 30:-
209 1/6 skilling banco 1850   1 50:-
210 1/6 skilling banco 1851   1 30:-
211 1/6 skilling banco 1851   1/1+ 40:-
212 1/6 skilling banco 1852   1 30:-
213 Det här objektet har en bild 1/6 skilling banco 1853   1/1+ 150:-
214 Det här objektet har en bild 1/6 skilling banco 1853   1/1+ 150:-
215 1/6 skilling banco 1854   1 25:-
216 1/6 skilling banco 1855   1 30:-
217 Det här objektet har en bild 1/6 öre SM 1667 Kommentar 1+/01 400:-
218 Det här objektet har en bild 1/6 öre SM 1670   god 1+ 350:-
219 Det här objektet har en bild 1/6 öre SM 1671   1+ 250:-
220 Det här objektet har en bild 1/6 öre SM 1718 på 16   1 150:-
221 Det här objektet har en bild 1/6 öre SM 1718 på 16 Kommentar 1/1+ 275:-
222 Det här objektet har en bild 2 öre 1860 Kommentar 1+ 175:-
223 Det här objektet har en bild 2 öre 1860   1/1+ 275:-
224 Det här objektet har en bild 2 öre 1862   1/1+ 150:-
225 Det här objektet har en bild 2 öre 1863 - liten 3:a - R!   1? 200:-
226 Det här objektet har en bild 2 öre 1872 - ompunsat 72   god 1 150:-
227 Det här objektet har en bild 2 öre SM 1745   1/1+ 375:-
228 Det här objektet har en bild 2 öre SM 1777 Kommentar 1/1+ 550:-
229 2/3 skilling banco 1845, brett huvud   1? 30:-
X021 billiga SVENSKA SILVER & KOPPARMYNT EFTER 1873
230 Det här objektet har en bild 1 krona 1930   01 175:-
231 1 krona 1930   1+ 60:-
232 Det här objektet har en bild 1 krona 1932 Kommentar 01/0+ 450:-
233 Det här objektet har en bild 1 krona 1933   01+ 225:-
234 Det här objektet har en bild 1 krona 1933   1+/01 90:-
235 Det här objektet har en bild 1 krona 1934 Kommentar 01/0 500:-
236 1 krona 1939   01/0 90:-
237 1 krona 1939 stort G   1+/01 100:-
238 1 krona 1939 stort G   1+ 70:-
239 1 krona 1940   01 40:-
240 1 krona 1940   01+ 50:-
241 Det här objektet har en bild 1 krona 1944 Kommentar 0- 300:-
242 Det här objektet har en bild 1 krona 1944 ändrad 4:a Kommentar 01/0 600:-
243 Det här objektet har en bild 1 krona 1945 G Kommentar 0- 225:-
244 Det här objektet har en bild 1 krona 1949 Kommentar 0- 175:-
245 Det här objektet har en bild 1 krona 1952   01/0 175:-
246 Det här objektet har en bild 1 krona 1953 på 2   01/0 150:-
247 Det här objektet har en bild 1 krona 1953 på 2   01/0 150:-
248 1 krona 1954   01/0 125:-
249 1 krona 1955   01+ 100:-
250 Det här objektet har en bild 1 krona 1956 - Prooflike Kommentar 01/0-0 125:-
251 1 krona 1957   01/0 125:-
252 1 krona 1960   01/0 125:-
253 1 krona 1961 TS Kommentar 01/0 110:-
254 Det här objektet har en bild 1 krona 1961 TS Kommentar 0- 150:-
255 Det här objektet har en bild 1 öre 1874   1 65:-
256 Det här objektet har en bild 1 öre 1875   1 80:-
257 Det här objektet har en bild 1 öre 1875 ändrad 5:a   1+ 200:-
258 Det här objektet har en bild 1 öre 1883   1+ 90:-
259 Det här objektet har en bild 1 öre 1890 Kommentar 0- 450:-
260 Det här objektet har en bild 1 öre 1891   01+ 175:-
261 Det här objektet har en bild 1 öre 1891   0- 400:-
262 Det här objektet har en bild 1 öre 1893   01 125:-
263 Det här objektet har en bild 1 öre 1894   1+/01 550:-
264 Det här objektet har en bild 1 öre 1894   1? 75:-
265 Det här objektet har en bild 1 öre 1895   1+/01 80:-
266 Det här objektet har en bild 1 öre 1909 litet kors Kommentar 1 90:-
267 Det här objektet har en bild 1 öre 1910   01 250:-
268 Det här objektet har en bild 1 öre 1910   01 250:-
269 Det här objektet har en bild 1 öre 1910   1/1+ 60:-
270 Det här objektet har en bild 1 öre 1911   01/0+ 250:-
271 Det här objektet har en bild 1 öre 1914   01- 125:-
272 Det här objektet har en bild 1 öre 1919   1 30:-
273 Det här objektet har en bild 1 öre 1946 Kommentar 0 130:-
274 Det här objektet har en bild 10 öre 1876 - ändrad 6:a   god 1 250:-
275 Det här objektet har en bild 10 öre 1881   god 1? 240:-
276 Det här objektet har en bild 10 öre 1920 stort W   1 400:-
277 10 öre 1927 Kommentar 01/0 175:-
278 Det här objektet har en bild 10 öre 1927 Kommentar 01/0+ 250:-
279 Det här objektet har en bild 10 öre 1934 Kommentar 0- 160:-
280 10 öre 1940 Nickel Kommentar 01/0 120:-
281 Det här objektet har en bild 10 öre 1940 Nickel Kommentar 01/0+ 200:-
282 Det här objektet har en bild 2 kronor 1876 - 1876 års frisyr Kommentar 1/1+ 700:-
283 Det här objektet har en bild 2 kronor 1876 - brett årtal, litet EB   1?/2 1100:-
284 Det här objektet har en bild 2 kronor 1876 - brett årtal, litet EB   1? 1300:-
285 Det här objektet har en bild 2 kronor 1878 med o   1/1? 175:-
286 Det här objektet har en bild 2 kronor 1880 med OCH Kommentar 1/1? 350:-
287 Det här objektet har en bild 2 kronor 1880 med OCH Kommentar 1/1? 350:-
288 Det här objektet har en bild 2 kronor 1880 OCH Kommentar 1/1? 175:-
289 Det här objektet har en bild 2 kronor 1898 typ III Kommentar 1 200:-
290 Det här objektet har en bild 2 kronor 1900 Kommentar 1 175:-
291 Det här objektet har en bild 2 kronor 1904 Kommentar 1/1+ 325:-
292 Det här objektet har en bild 2 kronor 1904   1+ 550:-
293 Det här objektet har en bild 2 kronor 1906 Kommentar 1/1+ 225:-
294 Det här objektet har en bild 2 kronor 1907   1/1+ 200:-
295 Det här objektet har en bild 2 kronor 1907   1+/01 850:-
296 Det här objektet har en bild 2 kronor 1910   god 1+ 275:-
297 Det här objektet har en bild 2 kronor 1910   1+/01 675:-
298 Det här objektet har en bild 2 kronor 1910 F Mm Kommentar 1 600:-
299 Det här objektet har en bild 2 kronor 1912   1+ 350:-
300 Det här objektet har en bild 2 kronor 1913 Kommentar 01 575:-
301 Det här objektet har en bild 2 kronor 1913 Kommentar 01+ 700:-
302 Det här objektet har en bild 2 kronor 1915   1+/01 700:-
303 Det här objektet har en bild 2 kronor 1934 Kommentar 01/0+ 400:-
304 Det här objektet har en bild 2 kronor 1934 Kommentar 01/0+ 500:-
305 Det här objektet har en bild 2 kronor 1956 - Praktexemplar   01/0 100:-
306 Det här objektet har en bild 2 kronor 1959 - Praktexemplar   01/0+ 175:-
307 Det här objektet har en bild 2 öre 1873 Kommentar 01/0 600:-
308 Det här objektet har en bild 2 öre 1874   1+/01 200:-
309 Det här objektet har en bild 2 öre 1876 på 5 Kommentar 1? 125:-
310 Det här objektet har en bild 2 öre 1877 kort text   nära 1+ 175:-
311 Det här objektet har en bild 2 öre 1878 kort text   1? 375:-
312 Det här objektet har en bild 2 öre 1880   1+ 250:-
313 Det här objektet har en bild 2 öre 1890   1+ 60:-
314 Det här objektet har en bild 2 öre 1900 Kommentar 1/1+ 50:-
315 Det här objektet har en bild 2 öre 1902   1+/01 100:-
316 Det här objektet har en bild 2 öre 1905   1+/01 80:-
317 Det här objektet har en bild 2 öre 1910 Kommentar 01+ 600:-
318 Det här objektet har en bild 25 öre 1876   1/1? 140:-
319 Det här objektet har en bild 25 öre 1877   1/1? 150:-
320 Det här objektet har en bild 25 öre 1877   god 1 280:-
321 Det här objektet har en bild 25 öre 1885 Kommentar 1+ 200:-
322 Det här objektet har en bild 25 öre 1933   01/0+ 400:-
323 Det här objektet har en bild 5 kronor 1935 - Praktexemplar / Prooflike Kommentar 01/0+ 900:-
324 Det här objektet har en bild 5 kronor 1952 - Praktexemplar med spegelglans Kommentar 0- 600:-
325 Det här objektet har en bild 5 kronor 1972 utan strömmar * Kommentar (1+) 225:-
326 Det här objektet har en bild 5 kronor 1972 utan strömmar * Kommentar (1+) 300:-
327 Det här objektet har en bild 5 kronor 1972 utan strömmar * Kommentar 1+ 350:-
328 Det här objektet har en bild 5 kronor 1972 utan strömmar * Kommentar 1+/01 500:-
329 5 kronor 1991 - Mm U * Kommentar 1+/01 250:-
330 Det här objektet har en bild 5 kronor 1991 - Mm U **** Kommentar 01/0 400:-
331 Det här objektet har en bild 5 öre 1873   1/1? 125:-
332 Det här objektet har en bild 5 öre 1873 Kommentar 1+ 175:-
333 Det här objektet har en bild 5 öre 1873 Kommentar god 1+ 200:-
334 Det här objektet har en bild 5 öre 1877   1/1+ 475:-
335 Det här objektet har en bild 5 öre 1878   1/1+ 125:-
336 Det här objektet har en bild 5 öre 1879   1? 100:-
337 Det här objektet har en bild 5 öre 1880   1? 100:-
338 Det här objektet har en bild 5 öre 1880   1 200:-
339 Det här objektet har en bild 5 öre 1882 på 1   1? 100:-
340 Det här objektet har en bild 5 öre 1909 litet kors Kommentar 01/0+ 900:-
341 Det här objektet har en bild 5 öre 1912   nära 01 550:-
342 Det här objektet har en bild 5 öre 1917   1/1? 60:-
343 Det här objektet har en bild 5 öre 1917   god 1 80:-
344 Det här objektet har en bild 5 öre 1918   1/1? 125:-
345 Det här objektet har en bild 5 öre 1918   god 1 200:-
346 Det här objektet har en bild 5 öre 1925   01/0 375:-
347 Det här objektet har en bild 5 öre 1937 Kommentar 0- 250:-
348 Det här objektet har en bild 5 öre 1942 mörkt järn - toppexemplar Kommentar 0- 600:-
349 Det här objektet har en bild 5 öre 1944 - toppexemplar   0- 390:-
350 Det här objektet har en bild 5 öre 1944 - toppexemplar   0- 390:-
351 Det här objektet har en bild 5 öre 1945 - toppexemplar   0 500:-
352 Det här objektet har en bild 5 öre 1945 - toppexemplar   0 500:-
353 Det här objektet har en bild 50 öre 1883 Kommentar 1+ 375:-
354 Det här objektet har en bild 50 öre 1898 Kommentar 1++ 400:-
355 Det här objektet har en bild 50 öre 1899   1+ 350:-
356 Det här objektet har en bild 50 öre 1921   nära 1+ 200:-
357 50 öre 1928 Kommentar 01 175:-
358 Det här objektet har en bild 50 öre 1928   0- 600:-
359 50 öre 1931 Kommentar 1+/01 100:-
360 50 öre 1931 Kommentar 01 175:-
361 Det här objektet har en bild 50 öre 1931   01/0 475:-
362 Det här objektet har en bild 50 öre 1931   01/0 475:-
363 Det här objektet har en bild 50 öre 1933   01/0 450:-
364 Det här objektet har en bild 50 öre 1933   01/0++ 600:-
365 50 öre 1933 Kommentar god 1+ 80:-
366 Det här objektet har en bild 50 öre 1934 Kommentar 01/0 375:-
367 Det här objektet har en bild 50 öre 1934 Kommentar 01/0 450:-
368 50 öre 1935 Kommentar 01 150:-
369 50 öre 1935 Kommentar 1+ 40:-
370 50 öre 1939 Kommentar 1+/01 50:-
371 50 öre 1939 Kommentar 01 75:-
372 Det här objektet har en bild 50 öre 1948 - Praktexemplar - prooflike   0- 500:-
373 Det här objektet har en bild 50 öre 1950 - Praktexemplar - prooflike   0- 350:-
374 Det här objektet har en bild 50 öre 1955 Kommentar 01/0++ 300:-
X022 Årsset
375 Det här objektet har en bild Myntprovset 1991 ** Kommentar 0 250:-