|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt

  - Guldmynt före 1873

  - Kronguldmynt 1873-1925

  - Guldmynt 1988 - idag

  - Guldmedaljer

  - Medeltidsmynt

  - Silvermynt före 1873

  - Kastmynt

  - Kopparmynt före 1873

  - Plåtmynt

  - Besittningsmynt

  - Kronmynt 1874-1973

  - Kronmynt 1976 - idag

  - Jubileumsmynt

  - Felpräglingar & provmynt

  - Medaljer i silver & koppar

  - Polletter

  - Sedlar före 1874

  - Sedlar efter 1873

  - Privatbanksedlar

  Utländska Objekt
|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
Sedlar före 1874

Den här () symbolen betyder att det finns en bild till objektet. Klicka på symbolen för att visa bilden.

Nr Det här objektet har en bild Beskrivning Årtal Kommentar Kvalite Pris i SEK
SF03 - Kassasedlar c:a 1658-1720
1 Det här objektet har en bild Stockholms Banco - Kassasedel på 244 Daler 1661 Kommentar 1+/01 5000:-
SF07 - Transportsedlar på fasta valörer - Daler KM
2 Det här objektet har en bild 9 Daler KM 1760 - XR Kommentar 1? 3000:-
SF09 - Kopparskillingar 1803-1804
3 Det här objektet har en bild 10 skilling KM 1803 Kommentar 1+/01 1800:-
4 Det här objektet har en bild 10 skilling KM 1803 Kommentar 1+/01 2000:-
SF10 - Speciesedlar 1802-1836
5 Det här objektet har en bild 12 skilling specie 1817 – XR Kommentar (1+) 1600:-
6 Det här objektet har en bild 12 skilling specie 1833 – XR Kommentar (1/1+) 950:-
7 Det här objektet har en bild 2 riksdaler specie 1817 – XR Kommentar 2 1400:-
8 Det här objektet har en bild 8 skilling specie 1802 Kommentar 1+ 1800:-
SF11 - Bancosedlar 1834-1849
9 Det här objektet har en bild 12 skilling banco 1836 Kommentar 1+/01 2200:-
10 Det här objektet har en bild 12 skilling banco 1847 Kommentar 1++ 1400:-
11 Det här objektet har en bild 16 skilling banco 1849   1 800:-