|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt
  Utländska Objekt

  - Antika och Medeltida     Guldmynt
    Ancient and Middle age     coldcoins


  - Utländska guldmynt
    Foreign goldcoins


  - Antika silver och     kopparmynt
    Ancient silver and coppercoins


  - Utländska silver och     kopparmynt
    Foreign silver and coppercoins


  - Ryska mynt
    Russian coins


  - Unsutgåvor i silver
    Issues in ounce silver


  - Ecu & Euroutgåvor
    Ecu & Euro issues


  - Utländska sedlar
    Foreign banknotes


|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
Utländska silvermynt

Den här () symbolen betyder att det finns en bild till objektet. Klicka på symbolen för att visa bilden.

Nr Det här objektet har en bild Beskrivning Årtal Kommentar Kvalite Pris i SEK
AUSTRIA / Österreich
1 Det här objektet har en bild 1/4 Florin 1859 V   F/VF 120:-
2 Det här objektet har en bild 3 pfennig 1681, Oppeln Kommentar EF+ 400:-
BRAZIL
3 Det här objektet har en bild 20 Reis 1927   EF 200:-
4 Det här objektet har en bild 500 Reis 1863 Kommentar EF/UNC 400:-
5 Det här objektet har en bild 500 Reis 1863 Kommentar Superb UNC 800:-
6 Det här objektet har en bild 500 Reis 1865 Kommentar UNC 600:-
CHILE
7 Det här objektet har en bild 20 centavos 1874   EF/UNC 200:-
COSTA RICA
8 Det här objektet har en bild 1/2 reakl 1843 (49), Cmk Lion Kommentar VF 250:-
DENMARK / Danmark
9 1 krone 1947   01 20:-
10 10 öre 1894   god 1 70:-
11 10 öre 1905   01/0 120:-
12 10 öre 1907   1/1+ 20:-
13 10 öre 1907 & 12   01+ 150:-
14 10 öre 1914   01/0 120:-
15 10 öre 1915   god 1+ 60:-
16 2 kroner 1875   1? 40:-
17 2 RBS 1842   1? 150:-
18 2 RBS 1842   1? 150:-
19 2 öre 1892, bra ex   1 175:-
20 2 öre 1917   1/1+ 120:-
21 2 öre 1919 järn   1 140:-
22 25 öre 1916   1++ 125:-
23 25 öre 1925 Kommentar 01 125:-
24 25 öre 1936 (2), 40, 47 - 4 ex   1/1+-1++ 80:-
25 25 öre 1939   bra 1+ 150:-
26 5 ölre 1917   1 70:-
27 5 öre 1882   1 170:-
28 5 öre 1904   1+-1+/01 450:-
29 5 öre 1904   1/1+ 200:-
30 5 öre 1919 jern   1 100:-
31 DWI - 2 c / 10 Bit 1905   1 75:-
32 DWI - 3 cents 1859   god 1? 30:-
DENMARK / Danmark - 1) Rigsdaler
33 Det här objektet har en bild 2 Mark 1666 på 5 - Hede 107a Kommentar 1/1+ 2800:-
34 Det här objektet har en bild Rigsbankdaler 1842 VS Kommentar 1+ 800:-
DENMARK / Danmark - 2) Skilling
35 Det här objektet har en bild 1 skilling 1544   1 700:-
36 Det här objektet har en bild 3 skilling lybsk 1641 Kommentar god 1 1000:-
DENMARK / Danmark - 3) Kronvalörer
37 Det här objektet har en bild 2 kroner 1899 Kommentar 0- 3000:-
DENMARK / Danmark - 4) örevalörer
38 Det här objektet har en bild 10 öre 1947   1+/01 1500:-
39 Det här objektet har en bild 25 öre 1894 Kommentar 1+/01 400:-
DENMARK / Danmark - medaljer
40 Det här objektet har en bild 1869 - Bröllopsjetong Kommentar 01 200:-
FINLAND
41 Det här objektet har en bild 25 penniä 1865 - typ II   1/1+ 700:-
42 Det här objektet har en bild 25 penniä 1866 typ I Kommentar 1? 50:-
43 Det här objektet har en bild 25 penniä 1921-1940, 9 ex enligt illustration   c:a 1/1+ 50:-
44 Det här objektet har en bild 5 Markkaa 1936   1/1+ 30:-
45 Det här objektet har en bild 50 penniä 1865   1/1? 40:-
46 Det här objektet har en bild 50 penniä 1892 typ I   1++ 300:-
47 Det här objektet har en bild 50 penniä 1907   nära 1+ 60:-
48 Det här objektet har en bild 50 penniä 1908   1+ 40:-
49 Det här objektet har en bild Lot om 25 exemplar, 5-50 Mka enligt illustration Kommentar 150:-
FRANCE - pre decimal values
50 Det här objektet har en bild 1782, 1/12 Ecu Kommentar EF 700:-
51 Det här objektet har en bild Burgundy, Philippe IV of Spain - Patagon 1622 Kommentar F+ 1100:-
GERMANY - 1) STATES
52 See also under Sweden: possecions / Besittningsmynt   0:-
53 Det här objektet har en bild Bayern, 1/2 Madonnentaler 1753   F 600:-
54 Det här objektet har en bild Pfalz-Sulzbach, Taler 1769   F/VF 1100:-
55 Det här objektet har en bild Preussen - Taler 1831 A   almost VF 400:-
56 Det här objektet har en bild Sachsen - Taler 1833 G Kommentar VF 500:-
57 Det här objektet har en bild Stolberg, 1/6 taler 1763   F 575:-
GERMANY - 2) From 1871
58 Det här objektet har en bild 1 Mark 1924E   VF/EF 120:-
59 Det här objektet har en bild 1 Mark 1924G   VF 90:-
60 Det här objektet har en bild 1 Mark 1925D Kommentar EF/UNC 180:-
61 Det här objektet har en bild 1 Mark 1956J   EF/UNC 500:-
62 Det här objektet har en bild 1/2 Mark 1911A   Choice UNC 225:-
63 Det här objektet har en bild 10 pfennig 1934F   VF 120:-
64 Det här objektet har en bild 2 Mark 1957J   UNC 200:-
ITALIAN STATES
65 Det här objektet har en bild Lucca, 1 Franco 1806 Kommentar F 400:-
MEXICO
66 Det här objektet har en bild 2 Reales 1772 Mo Kommentar VF/EF 2500:-
MONACO
67 Det här objektet har en bild 1/12 Ecu 1662 Kommentar F/VG 600:-
NETHERLANDS / Nederländerna
68 Det här objektet har en bild Zeeland, 1/2 Zilveren Dukaat 1761 Kommentar F 300:-
69 Det här objektet har en bild Zwolle, Leeuwendaalder 1648 Kommentar F/VF 1100:-
NORGE 4) Valörer i skilling
70 2 skilling 1842   1+ 150:-
NORGE 5) Kronvalörer
71 1 krone 1946   01+ 40:-
72 1 krone 1949   0 100:-
73 1 krone 1956   01/0 100:-
74 Det här objektet har en bild 1 krone 1962   0 150:-
75 Det här objektet har en bild 1 krone 1966   0 300:-
76 Det här objektet har en bild 5 kroner 1970   0 195:-
NORGE 6) Örevalörer
77 1 öre 1876   1++ 90:-
78 1 öre 1876   1+ 75:-
79 Det här objektet har en bild 1 öre 1878   1 225:-
80 1 öre 1884   1++ 110:-
81 1 öre 1891   1+ 75:-
82 1 öre 1891   1++ 95:-
83 1 öre 1893   1++ 95:-
84 1 öre 1907   1++ 40:-
85 1 öre 1908   1 80:-
86 1 öre 1920   1+ 165:-
87 1 öre 1925   01 180:-
88 1 öre 1931   01/0++ 150:-
89 Det här objektet har en bild 10 öre 1875   1/1? 400:-
90 10 öre 1875 - 3 skilling   1? 125:-
91 10 öre 1876   1 100:-
92 10 öre 1903   1+ 175:-
93 10 öre 1918 på 7 Kommentar 01/0 500:-
94 10 öre 1920 Kommentar 1++ 195:-
95 10 öre 1925   01/0 180:-
96 10 öre 1925   01 95:-
97 10 öre 1926   01/0 150:-
98 10 öre 1926 - toppexemplar!   01/0++ 200:-
99 Det här objektet har en bild 10 öre 1961   0 300:-
100 Det här objektet har en bild 2 öre 1911   1++ 200:-
101 2 öre 1915   1+ 225:-
102 Det här objektet har en bild 2 öre 1918   1/1+ 350:-
103 2 öre 1919   god 1 80:-
104 2 öre 1920   god 1 100:-
105 2 öre 1920   1 90:-
106 2 öre 1934   01 150:-
107 25 öre 1902   1 100:-
108 25 öre 1921 utan hål   1/1+ 100:-
109 Det här objektet har en bild 25 öre 1922 hål   1+/01 350:-
110 Det här objektet har en bild 5 öre 1875   1/1? 110:-
111 Det här objektet har en bild 5 öre 1911   1++ 150:-
112 Det här objektet har en bild 5 öre 1912   1+/01 700:-
113 Det här objektet har en bild 5 öre 1919   nära 1+ 200:-
114 Det här objektet har en bild 5 öre 1920 Kommentar 1 200:-
115 Det här objektet har en bild 5 öre 1922   01/0 1100:-
116 Det här objektet har en bild 5 öre 1931   01 375:-
117 Det här objektet har en bild 5 öre 1932 Kommentar 01/0 1100:-
118 Det här objektet har en bild 5 öre 1942   0 200:-
119 5 öre 1944   01/0 120:-
120 Det här objektet har en bild 50 öre 1958   0 700:-
121 Det här objektet har en bild 50 öre 1962   0 125:-
122 Det här objektet har en bild 50 öre 1963   0 125:-
123 Det här objektet har en bild 50 öre 1967   0 70:-
NORGE 7) Årsset
124 Det här objektet har en bild Originalset 1971 Kommentar 0 1200:-
NORGE - Posten 350 år - BU i originalkassett
125 Det här objektet har en bild 5 kronor 1647-1997 - spegelglansex. (NOK 150:-) 1997   0 99:-
NORGE 6) Örevalörer
126 25 öre 1921 Kommentar 01 175:-
NORGE 8) Medaljer
127 Se svenska medaljer under unionstiden 1814-1907   :-
PERU
128 Det här objektet har en bild 2 reales 1826 possibly on 5 Kommentar almost EF 600:-
PORTUGAL
129 Det här objektet har en bild 100 Reis 1865 Kommentar VF/EF 1500:-
130 Det här objektet har en bild 200 Reis 1858   F/VF 200:-
131 Det här objektet har en bild 500 Reis 1859   VF/EF 700:-
RUSSIA - 1) Silvercoins
132 See also separate section with Russian coins   :-
133 Det här objektet har en bild 1533-47 - Ivan IV - the terrible - Silverdengas Kommentar F 275:-
RUSSIA - 2) Coppercoins
134 See also separate section with Russian coins   :-
SWITZERLAND 1) Cantons
135 Det här objektet har en bild Basel - Taler 1756, Cr 70 Kommentar EF 6000:-
SWITZERLAND 2) Confederation
136 Det här objektet har en bild ½ Franken 1903 Kommentar EF/UNC 550:-
137 Det här objektet har en bild 1 Franken 1880 Kommentar good EF 4800:-
138 Det här objektet har en bild 1 rappen 1855 Kommentar VF/EF 3500:-
139 Det här objektet har en bild 2 rappen 1903   VF 150:-
140 Det här objektet har en bild 5 Franken 1863 – La Cheux de Founds   EF 3000:-
141 Det här objektet har en bild 5 Franken 1879 – Basel   EF/UNC 1400:-
142 Det här objektet har en bild 5 Franken 1881 – Fribourg   VF/EF 900:-
143 Det här objektet har en bild 5 Franken 1883 – Lugano   VF/EF 900:-
144 Det här objektet har en bild 5 Franken 1885 – Bern   EF 1100:-
145 Det här objektet har en bild 5 Franken 1923 Kommentar F/VF 550:-
146 Det här objektet har en bild 5 rappen 1872   UNC 700:-
147 5 rappen 1887 Kommentar (VG) 60:-
148 5 rappen 1887   VG 125:-
149 Det här objektet har en bild 5 rappen 1889   VF/EF 750:-
150 Det här objektet har en bild 50 Franken 1985 – Altdorf Kommentar Proof 1800:-
151 Det här objektet har en bild 50 Franken 1985 – Altdorf Kommentar Proof 1800:-
TURKEY
152 Det här objektet har en bild 20 Para AH 1255(21), KM 668.2   EF 300:-
USA - 2) Regular 1/2 - 50 cents
153 Det här objektet har en bild 1 cent 1802 Kommentar VG 350:-
154 10 cents 1892 O Kommentar F/VG 50:-
155 Det här objektet har en bild 10 cents 1916   EF 120:-
156 Det här objektet har en bild 10 cents 1917   EF+ 150:-
USA - 3) Regular Silverdollar
157 Det här objektet har en bild 1 dollar 1886   EF/UNC 300:-
158 Det här objektet har en bild 1 dollar 1888 Kommentar VF/EF 300:-
159 Det här objektet har en bild 1 dollar 1892 CC Kommentar VF/EF 2750:-
USA - 4) Commemorative issues
160 Det här objektet har en bild 50 cents 1936 - Delaware   EF 2400:-