|> Startsida
|> Kundinformation
|> Om Wallin Mynthandel
|> Beställ
|> Inköp/Värderingar
|> Försäljningsvillkor
|> Wallin Mynthandel på
|> internet
|> Presentationer
|> Billiga mynt
  Svenska Objekt
  Utländska Objekt

  - Antika och Medeltida     Guldmynt
    Ancient and Middle age     coldcoins


  - Utländska guldmynt
    Foreign goldcoins


  - Antika silver och     kopparmynt
    Ancient silver and coppercoins


  - Utländska silver och     kopparmynt
    Foreign silver and coppercoins


  - Ryska mynt
    Russian coins


  - Unsutgåvor i silver
    Issues in ounce silver


  - Ecu & Euroutgåvor
    Ecu & Euro issues


  - Utländska sedlar
    Foreign banknotes


|> Nyhetsbrev
|> Kontakt
Ryska mynt

Den här () symbolen betyder att det finns en bild till objektet. Klicka på symbolen för att visa bilden.

Nr Det här objektet har en bild Beskrivning Årtal Kommentar Kvalite Pris i SEK
See also / se även
1 Foreign goldcoins / Utländska guldmynt   :-
2 Foreign silver and copper coins / Utländska silver & kopparmynt Kommentar :-
1762-1796 Catherine II - a) silvercoins
3 Det här objektet har en bild 10 kopek 1769 Moscow Kommentar about F 400:-
4 Det här objektet har en bild 10 kopek 1770 St Petersburg Kommentar (F/VF) 200:-
1762-1796 Catherine II - b) copper coins
5 Det här objektet har en bild 5 kopek 1784 EM Kommentar almost EF 600:-
6 Det här objektet har en bild 5 kopek 1788 CIIM Kommentar F/VG 350:-
7 Det här objektet har en bild 5 kopek 1792 AM Kommentar VF+ 400:-
8 Det här objektet har en bild 5 kopek 1795 EM Kommentar F/VF 200:-
1796-1801 Paul I - b) copper coins
9 Det här objektet har en bild 1 kopek 1798 EM   VF+ 150:-
10 Det här objektet har en bild 1 kopek 1799 EM   VF+ 150:-
11 Det här objektet har en bild 1 kopek 1800 EM Kommentar VF/EF 225:-
12 Det här objektet har en bild 2 kopek 1798 EM   VF/EF 225:-
1801-1825 Alexander I - b) copper coins
13 Det här objektet har en bild 2 kopek 1810 EM Kommentar F 200:-
14 Det här objektet har en bild 2 kopek 1811 St Petersburg Kommentar VF 200:-
15 Det här objektet har en bild 2 kopek 1812 St Petersburg   F+ 100:-
1825-1855 Nicholas I - a) silver coins
16 Det här objektet har en bild 10 kopek 1839 Kommentar F/VF 200:-
17 Det här objektet har en bild 25 kopek 1836 - rare variety Kommentar VG 200:-
18 Det här objektet har en bild 5 kopek 1838, 84, 15 kopek 1907, 3 pcs Kommentar 100:-
19 Det här objektet har en bild 5 kopek 1840 Kommentar VF/EF 300:-
1855-1881 Alexander II - a) silver coins
20 Det här objektet har en bild 10 kopek 1861 No Mm   VF+ 100:-
21 Det här objektet har en bild 10 kopek 1869, 71, 76, 83, 4 pcs Kommentar 300:-
22 Det här objektet har en bild 15 kopek 1879   VF 100:-
23 Det här objektet har en bild 20 kopek 1870, 1907, 10. 3 pcs Kommentar 150:-
1894-1917 Nicholas II - a) silver coins
24 Det här objektet har en bild 10 kopek 1889-1898, 4 pcs Kommentar 100:-
25 Det här objektet har en bild 10 kopek 1903-11, 5 pcs Kommentar 200:-
26 Det här objektet har en bild 10 kopek 1912-16, 5 pcs Kommentar 500:-
27 Det här objektet har en bild 15 kopek 1908   VF/EF 100:-
28 Det här objektet har en bild 15 kopek 1909   almost EF 100:-
29 Det här objektet har en bild 15 kopek 1911-16, 6 pcs   500:-
30 Det här objektet har en bild 20 kopek 1913 Kommentar EF/UNC 200:-
31 Det här objektet har en bild 5 kopek 1902-14, 6 pcs Kommentar 400:-
RUSSIA
32 Det här objektet har en bild 37 1/2 Rubel 1902 - nyprägling i kopparnickel Kommentar 0 395:-